VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Tài liệu học tập 2020-08-13 08:17:28 Tài liệu học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên
Số 234 -TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-31 11:36:23 Thông báo số 234 -TB/TĐTN-ĐKTHTN về việc khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Số 3 2020-07-10 11:22:02 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam
Số 3314 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 16:02:20 Thực hiện chế độ thông tin Báo cáo trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 223-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:56:40 Thông báo Biểu điểm xếp loại thi đua Chiến dịch TNTN hè năm 2020

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>