Quận Đoàn Hồng Bàng tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2019" tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Quận Đoàn Hồng Bàng tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2019" tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Kế hoạch của BTV Thành Đoàn về việc tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông 2019 và Xuân tình nguyện 2020", trong 02 ngày 08-09/11/2019, BTV Quận Đoàn đã tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2019" tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 50 2019-12-11 11:21:33 Lịch công tác đơn vị tuần 50 từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2019
Số Lịch tuần 49 2019-12-03 10:21:14 Lịch công tác đơn vị tuần 49 từ ngày 02 - 08/12/2019
Số 242 -KH/TĐTN-VPTH 2019-12-03 10:12:49 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2019
Số 232-KH/TĐTN-VPTH 2019-12-03 10:11:06 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019
Số Lịch tuần 47 2019-11-20 08:52:54 Lịch công tác tuần 47 từ ngày 18 đến ngày 24/11/2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>