VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7 2019-07-17 11:02:21 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7
Số Lịch tuần 29 2019-07-16 17:29:52 Lịch công tác đơn vị tuần 29 từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019
Số Lịch tuần 27 2019-07-03 10:55:34 Lịch công tác đơn vị tuần 27 từ ngày 1/7 đến ngày 7/7/2019
Số Lịch tuần 26 2019-06-25 18:10:21 Lịch công tác đơn vị tuần 26 từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019 2019-06-18 09:06:50 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>