KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/1/1941 - 28/1/2021)

10 06 2021

in trang

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Dương Kinh năm 2021, với mục đích giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc ta tới đông đảo đoàn viên thanh niên, ngày 26/1/2021 Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)" cho ĐVTN trên địa bàn quận.

 

 

Admin

Thong ke