Tổ chức đám cưới văn minh cho đoàn viên thanh niên phường Bắc Sơn, quận Kiến An - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>