Triển khai cuộc thi Tự hào Việt Nam

Triển khai cuộc thi Tự hào Việt Nam

Thực hiện kế hoạch của BTV Thành đoàn Hải Phòng, BTV Huyện đoàn đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu tham gia cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam" tới các cơ sở Đoàn trong toàn huyện, đồng thời hướng dẫn cán bộ Đoàn, ĐVTN tích cực tham gia hưởng ứng.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 41 2019-10-10 15:27:48 Lịch tuần 41 từ ngày 07/10 đến 13/10/2019
Số Lịch tuần 40 2019-10-02 09:02:38 Lịch công tác đơn vị tuần 40 từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019
Số Lịch tuần 39 2019-09-24 14:13:35 Lịch công tác đơn vị tuần 39 từ 23/9 đến ngày 29/9/2019
Số Lịch tuần 38 2019-09-17 15:38:18 Lịch công tác đơn vị tuần 38 từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019
Số 221-KH/TĐTN-VPTH 2019-09-12 17:18:52 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>