VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 42/2018 2018-10-17 09:01:13 Lich đơn vị tuần 42 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018
Số Lịch tuần 41/2018 2018-10-09 15:49:14 Lịch công tác đơn vị tuần 41 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Số 105-KH/TĐTN-VPTH 2018-10-03 15:54:03 Kế hoạch công tác tháng 10/2018
Số Lịch tuần 40/2018 2018-10-03 13:49:04 Lịch đơn vị tuần 40 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018
Số Lịch tuần 39/2018 2018-09-25 15:24:37 Lịch công tác tuần 39 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>