VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 232-KH/TĐTN-VPTH 2019-11-07 14:33:39 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019
Số Lịch tuần 45 2019-11-07 14:29:49 Lịch công tác đơn vị tuần 45 từ ngày 04/11 đến 10/11/2019
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 2019-11-05 08:27:40 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11
Số Lịch tuần 44 2019-10-28 15:55:26 Lịch công tác đơn vị tuần 44 từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019
Số Lịch tuần 43 2019-10-22 08:27:51 Lịch công tác đơn vị tuần 43 từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>