VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 2238 -CV/TĐTN-BTG 2019-04-12 15:53:05 V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về biển, đảo Việt Nam “Biển đảo Việt Nam"
Số 169 -KH/TĐTN-BTG 2019-04-10 16:29:43 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên năm 2019
Số Lịch tuần 15/2019 2019-04-10 08:23:21 Lịch công tác đơn vị tuần 15 (từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2019)
Số 157 -KH/TĐTN-BTG 2019-04-05 14:52:46 Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Số 2193 -CV/TĐTN-BTG 2019-04-04 16:53:27 Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>