VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 26 2019-06-25 18:10:21 Lịch công tác đơn vị tuần 26 từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019 2019-06-18 09:06:50 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019
Số Lịch tuần 25 2019-06-17 16:47:44 Lịch công tác đơn vị tuần 2 từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019
Số Lịch tuần 24 2019-06-14 08:21:47 Lịch công tác đơn vị tuần 24 từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019
Số Lịch tuần 23 2019-06-05 08:36:27 Lịch công tác đơn vị Tuần 23 từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>