Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Sáng 31/3, Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức lễ Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa cho gia đình ông Phạm Trọng Ngà trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 08/2019 2019-02-19 10:42:42 Lịch công tác đơn vị tuần 08 từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019
Số Lịch tuần 07/2019 2019-02-14 14:55:10 Lịch công tác đơn vị Tuần 7 từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019
Số 2053 -CV/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:23:21 Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tổ chức Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019 ngày 11/01/2019; nhằm phát huy hiệu quả tích cực của Cuộc thi, tạo môi trường học tập, thực hành pháp luật giao thông, văn hóa giao thông lành mạnh, bổ ích thiết thực cho đối tượng học sinh, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau...
Số 31-HD/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:03:57 Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TĐTN-BTG ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòng năm 2018, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòngnăm 2019, cụ thể như sau:
Số 129 -KH/TĐTN-BTG 2019-02-12 08:51:26 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>