Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Sáng 31/3, Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức lễ Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa cho gia đình ông Phạm Trọng Ngà trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 42/2018 2018-10-17 09:01:13 Lich đơn vị tuần 42 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018
Số Lịch tuần 41/2018 2018-10-09 15:49:14 Lịch công tác đơn vị tuần 41 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018
Số 105-KH/TĐTN-VPTH 2018-10-03 15:54:03 Kế hoạch công tác tháng 10/2018
Số Lịch tuần 40/2018 2018-10-03 13:49:04 Lịch đơn vị tuần 40 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018
Số Lịch tuần 39/2018 2018-09-25 15:24:37 Lịch công tác tuần 39 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>