Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Quận đoàn Hồng Bàng: Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa

Sáng 31/3, Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức lễ Khởi công xây dựng Nhà đền ơn đáp nghĩa cho gia đình ông Phạm Trọng Ngà trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 1025-CV/TĐTN-BTG 2018-12-12 10:56:53 V/v tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
Số Lịch tuần 50/2018 2018-12-11 17:39:36 Lịch công tác đơn vị tuần 50 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018
Số 119 -KH/TĐTN-BTG 2018-12-10 14:18:37 Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019
Số Lịch tuần 49/2018 2018-12-05 08:28:16 Lich công tác đơn vị tuần 49 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018
Số Lịch tuần 48/2018 2018-11-27 16:50:50 Lịch công tác đơn vị tuần 48 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>