Tổ chức chương trình "Ngày Chủ nhật hồng - hiến máu tình nguyện" năm 2014 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>