Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức “Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016” - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>