Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng: Tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi năm 2014 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>