VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Số 321-KH/TĐTN-BTG 2020-09-23 09:02:43 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội Đảng toàn quốc"
Số 244-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-09-17 17:14:44 Thông báo về việc tổ chức Liên hoan các ca khúc tiếng Anh năm 2020
Số 3572-CV/TĐTN-BTG 2020-09-17 10:08:25 Triển khai Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Vùng I Hải quân 45 năm xây dựng và trưởng thành
Số Đề cương tuyên truyền ĐH Thi đua yêu nước 2020-09-15 14:29:07 Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Số Số: 314-KH/TĐTN-BTG 2020-09-15 09:06:25 Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>