Sôi nổi hội trại thanh niên

Sôi nổi hội trại thanh niên

Trong hai ngày, 26 và 27 tháng 3, Đoàn phường Cát Bi tổ chức Hội trại với chủ đề "Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh".

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 41 2019-10-10 15:27:48 Lịch tuần 41 từ ngày 07/10 đến 13/10/2019
Số Lịch tuần 40 2019-10-02 09:02:38 Lịch công tác đơn vị tuần 40 từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019
Số Lịch tuần 39 2019-09-24 14:13:35 Lịch công tác đơn vị tuần 39 từ 23/9 đến ngày 29/9/2019
Số Lịch tuần 38 2019-09-17 15:38:18 Lịch công tác đơn vị tuần 38 từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019
Số 221-KH/TĐTN-VPTH 2019-09-12 17:18:52 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>