VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 51/2018 2018-12-17 16:43:33 Lịch công tác đơn vị tuần 51 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018
Số Số 401HD/UBH 2018-12-17 12:18:30 Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số 1025-CV/TĐTN-BTG 2018-12-12 10:56:53 V/v tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
Số Lịch tuần 50/2018 2018-12-11 17:39:36 Lịch công tác đơn vị tuần 50 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018
Số 119 -KH/TĐTN-BTG 2018-12-10 14:18:37 Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>