tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>