tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 25/3/2016, ĐTN Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư và Phát triển Đô thị Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và Tọa đàm với chủ đề “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”.

VĂN BẢN BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 07/2019 2019-02-14 14:55:10 Lịch công tác đơn vị Tuần 7 từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019
Số 2053 -CV/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:23:21 Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tổ chức Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019 ngày 11/01/2019; nhằm phát huy hiệu quả tích cực của Cuộc thi, tạo môi trường học tập, thực hành pháp luật giao thông, văn hóa giao thông lành mạnh, bổ ích thiết thực cho đối tượng học sinh, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau...
Số 31-HD/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:03:57 Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TĐTN-BTG ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòng năm 2018, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòngnăm 2019, cụ thể như sau:
Số 129 -KH/TĐTN-BTG 2019-02-12 08:51:26 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”
Số Lịch tuần 05/2019 2019-01-29 07:44:12 Lịch công tác đơn vị tuần 05 từ ngày 28/01 đến ngày 03/02/2019

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Phóng sự ảnh

?>