Năm Thanh niên Tình nguyện 2014
Kế hoạch năm 2014
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 117 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 2014-07-18 15:11:31 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014)
Số 102-KH/TĐTN-BTG 2014-07-18 10:10:00 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014
Số Số 1019-CV/TĐTN-VP 2014-07-17 16:04:31 Công văn v/v phòng chống cơn bão số 2
Số 70-KH/TĐTN-BTG 2014-07-07 15:03:04 Thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng
Số 71 KH/ĐTN 2014-07-07 14:59:21 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014)

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN