Năm Thanh niên Tình nguyện 2014
Kế hoạch năm 2014
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 2014-09-16 14:42:19 Cuộc thi cấp thành phố Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2014
Số 01 2014-09-16 14:34:04 Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2014
Số 125-KH/TĐTN-ĐKTHTN 2014-09-16 13:34:38 Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2014
Số 1114 2014-09-15 15:10:58 về việc tuyên truyền, vận động học viên Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
Số 50 2014-09-15 11:24:04 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2014)

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>